CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZA KOMUNALNEGO I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ

NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. 27 STYCZNIA W BĘDZINIE

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01 LUTEGO 2013 ROKU

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/336/2013

Rady Miejskiej Będzina

z dnia 28 stycznia 2013 roku.

I. Opłata za udostępnienie miejsca do pochówku zwłok i prochów na okres 20 lat

1. Opłata za grób ziemny dziecka - 200,00 zł

2. Opłata za grób ziemny pojedynczy - 300,00 zł

3. Opłata za grób ziemny dwupoziomowy - 350,00 zł

4. Opłata za grób ziemny urnowy - 200,00 zł

5. Opłata za grób ziemny rodzinny - 400,00 zł

6. Opłata za grób murowany pojedynczy - 450,00 zł

7. Opłata za grób murowany dwupoziomowy - 500,00 zł

8. Opłata za grób murowany rodzinny - 700,00 zł

9. Opłata za grób murowany urnowy - 250,00 zł

II. Wznowienie opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku zwłok i prochów na okres następnych 20 lat

1. Opłata za grób ziemny - 300,00 zł

2. Opłata za grób ziemny - dziecięcy lub urnowy - 200,00 zł

3. Opłata za grób murowany - 450,00 zł

4. Opłata za grób murowany urnowy - 200,00 zł

5. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochówek zwłok i prochów bez prawa zabudowy (rezerwacja terenu na okres 20 lat niezależnie od rodzaju grobu) - 1000,00 zł

6. Opłata za korzystanie z domu pogrzebowego na czas uroczystości pogrzebowych - 100,00 zł

7. Opłata za wjazd na cmentarz pojazdem mechanicznym (dobowa)- 40,00 zł

8. Opłata za wjazd na cmentarz pojazdem mechanicznym (miesięczna)- 200,00 zł

III. Opłata za czynności terenowo prawne

1. Przekazanie uprawnień do dysponowania grobem murowanym - 25,00 zł

2. Prawo wybudowania nagrobka lub grobowca - 300,00 zł

 

 CENNIK OPŁAT I USŁUG NA CMENTARZU KOMUNALNYM W BĘDZINIE OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 03 KWIETNIA 2017 ROKU

 

IV. Opłata za usługi pogrzebowe

1. Korzystanie z wyposażenia kaplicy (nagłośnienie, krzesła, świece, katafalk, ołtarz – własność Spółki Interpromex) - 240,00 zł

2. Kompleksowa usługa pogrzebowa (karawan, obsługa żałobników na cmentarzu) - 680,00 zł

3. Nekrologi i podziękowania – 30,00 zł

4. Opłata za tabliczkę na trumnę / urnę – 50,00 zł

5. Transport karawanem do 20 km z prosektorium / z domu - 285,00 zł

6. Transport karawanem za km (powyżej 20 km) - 6,00 zł

V. Opłaty za usługi kamieniarsko - betonowe

1. Wykonanie piwnicy pojedynczej (wykop, elementy na piwnicę, montaż) - 1 650,00 zł

2. Wykonanie piwnicy podwójnej (wykop, elementy na piwnicę, montaż) - 2 850,00 zł

3. Wykonanie piwnicy poczwórnej rodzinnej (wykop, elementy na piwnicę, montaż) - 4 400,00 zł

4. Wykopanie grobu ziemnego pojedynczego z zasypaniem i uformowaniem mogiły - 1000,00 zł

5. Ponowne uformowanie grobu ziemnego na zlecenie dodatkowe - 100,00 zł

6. Wykopanie grobu ziemnego pod urnę - 400,00 zł

7. Przygotowanie piwnicy pojedynczej do pogrzebu (wybielenie zasklepienie po pogrzebie) - 270,00 zł

8. Przygotowanie piwnicy podwójnej do pogrzebu (wybielenie zasklepienie po pogrzebie) - 300,00 zł

9. Komplet płyt sklepieniowych - 300,00 zł

10. Przygotowanie do pogrzebu grobowca jednomiejscowego - 520,00 zł

11. Przygotowanie do pogrzebu grobowca jednomiejscowego dwukondygnacyjnego - 630,00 zł

12. Przygotowanie grobowca (demontaż, montaż, bielenie, zasklepienie) - 1000,00 zł

13. Wykonanie oporów piwnicy – 200,00 zł

14. Obsługa ekshumacji z grobu ziemnego do 10 lat przed ekshumacją (bez kosztów trumny) – 1400,00 zł

15. Obsługa ekshumacji z grobu ziemnego ponad 10 lat przed ekshumacją (bez kosztów trumny) – 1200,00 zł

16. Obsługa ekshumacji dziecka do lat 6 (bez kosztów trumny) – 900,00 zł

17. Obsługa ekshumacji z grobu murowanego pojedynczego do 10 lat przed ekshumacją (bez kosztów trumny) – 1300,00 zł

18. Obsługa ekshumacji z grobu murowanego pojedynczego ponad 10 lat przed ekshumacją (bez kosztów trumny) – 1100,00 zł

19. Obsługa ekshumacji z grobu murowanego podwójnego do 10 lat przed ekshumacją (bez kosztów trumny) – 1800,00 zł

20. Obsługa ekshumacji z grobu murowanego podwójnego ponad 10 lat przed ekshumacją (bez kosztów trumny) – 1600,00 zł

21. Obsługa ekshumacji urny - 500,00 zł

22. Wykopanie grobu dziecięcego do 6 lat - 400,00 zł

23. Wykonanie piwniczki pod urnę (wykop, elementy na piwnicę, montaż) - 1000,00 zł

24. Wykopanie grobu ziemnego na wcześniej wykupionym miejscu - 1 100,00 zł

25. Wykopanie grobu ziemnego w okresie zimowym - 1 100,00 zł

26. Przygotowanie grobowca do pochówku urny - 450,00 zł

27. Godzina pracy pracownika dla prac niewymienionych w cenniku - 40,00 zł

28. Nadzór nad pracami kamieniarskimi i budowlanymi – 200,00 zł

29. Nadzór nad ekshumacją - 150,00 zł

VI. Opłaty za usługi prosektoryjne

1.Przetrzymanie zwłok w chłodni – pierwsza doba 70,00 zł

2.Rozpoczęcie drugiej doby i następne - 95,00 zł

3.Przetrzymanie zwłok w pomieszczeniach kostnicy – za dobę 80,00 zł

4.Przygotowanie zwłok doa pogrzebu (ubieranie, kosmetyka) 250,00 zł

5.Przygotowanie zwłok po sekcji - 330,00 zł

6.Przygotowanie zwłok rozczłonkowanych lub w rozkładzie - 550,00 zł

7.Przygotowanie zwłok dziecka do pogrzebu - 130,00 zł

Wyżej wymienione ceny zawierają 8% podatek VAT.